phone_white
Ring oss på 021-177777
klocka_white
Öppet idag: 06:00 - 16:30
kuvert_white
info@malardalensfrukt.se
Mälardalen

Miljöpolicy


Miljöarbetet är angeläget, både för oss och våra kunder. Allt fler kunder lägger in miljön som aspekt vid val av varor och tjänster och det är en trend som tycks öka. Vi erbjuder ett brett urval av ekologiska produkter och så långt som det är möjligt väljer vi närodlat från lokala leverantörer. Det ger kortare transportsträckor och färskare produkter, men även en bättre insyn i produktionsförhållandena. Det känns också bra att kunna stödja de lokala odlarna och producenterna.
 
För vår egen del väljer vi alltid med miljön i fokus när vi köper förbrukningsmaterial, bilar, bränsle och så vidare. Självklart sorterar vi avfall på ett korrekt sätt och organiska sopor komposteras.
 
I September 2016 monterade vi solceller på taket vilket gör att vi numera producerar vår egen el vilket både är utsläppsfritt och miljövänligt. Vi väljer att köra våra bilar på miljödiesel, våra kylmedia är en blandning av vatten och glykol i ett slutet system och miljöarbetet är en ständig pågående process.
 
Vi är Certifierade ISO 9001 och 14001
 

solcellersolceller